Project Description

Tales of Escape | Стаята „Мина“

Tales of Escape | Стаята „Мина“ разказва за експозия в Йокон през 1964г, погребвайки десетки хора и купища злато. Стотици хора са се провалили в опитите да се доберат до златото. Вие обаче откривате таен коридор, който води до недрата на мината, но след срутване сте хванати в капан долу. Единствената Ви надежда е да задействате старият асансьор преди въздухът да Ви свърши.