ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

 

Вашето име:

Данни за обратна връзка (e-mail)*:

До

Наименование „СЕЛЕСТИАЛ“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ 200681134
Седалище и адрес на управление гр. София 1414, р-н „Витоша”, кв.”Горна баня” ул.”642-ра” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, район „Оборище“,  ул. „Чумерна“ № 14, ет. 2
Телефон +359 876 397 797
E-mail info@avatar-vr.eu
Уебсайт www.avatar-vr.eu

 

☐Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:

☐Всички предоставени от мен лични данни

☐Само на тези данни …………………………………………………………….

за следните цели:

☐Следните цели: …………………………………….

………………………………………………………….

☐Всички цели

☐Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул.„Проф.Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул.„Проф.Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02  915 3518
Уебсайт www.cpdp.bg

 

Подпис на лицето:………………………….

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен

 

 

Вашето име:

Данни за обратна връзка (e-mail)*:

 

До

Наименование „СЕЛЕСТИАЛ“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ 200681134
Седалище и адрес на управление гр. София 1414, р-н „Витоша”, кв.”Горна баня” ул.”642-ра” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, район „Оборище“,  ул. „Чумерна“ № 14, ет. 2
Телефон +359 876 397 797
E-mail info@avatar-vr.eu
Уебсайт www.avatar-vr.eu

 

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул.„Проф.Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул.„Проф.Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02  915 3518
Уебсайт www.cpdp.bg

 

 

Подпис на лицето:………………………….

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Искане за преносимост на лични данни

 

Вашето име:

Данни за обратна връзка (e-mail)*:

 

До

Наименование „СЕЛЕСТИАЛ“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ 200681134
Седалище и адрес на управление гр. София 1414, р-н „Витоша”, кв.”Горна баня” ул.”642-ра” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, район „Оборище“,  ул. „Чумерна“ № 14, ет. 2
Телефон +359 876 397 797
E-mail info@avatar-vr.eu
Уебсайт www.avatar-vr.eu

 

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:

e-mail:

☐Администратор – приемащ данните:

Наименование  
Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД)
E-mail
API интерфейс

 

Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:

☐XML

☐JSON

☐CSV

Друг:

 

Желая лични ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/ на посочения от мен администратор:

☐На посочения e-mail или чрез API ………..

☐На физически оптичен или електронен носител (CD, DVD, USB) на Вашия адрес

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул.„Проф.Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул.„Проф.Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02  915 3518
Уебсайт www.cpdp.bg

 

 

 

Подпис на лицето:………………………….

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Искане за коригиране на данни

 

Вашето име:

Данни за обратна връзка (e-mail*):

 

До

Наименование „СЕЛЕСТИАЛ“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ 200681134
Седалище и адрес на управление гр. София 1414, р-н „Витоша”, кв.”Горна баня” ул.”642-ра” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, район „Оборище“,  ул. „Чумерна“ № 14, ет. 2
Телефон +359 876 397 797
E-mail info@avatar-vr.eu
Уебсайт www.avatar-vr.eu

 

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

………………

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

……………….

 

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул.„Проф.Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул.„Проф.Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02  915 3518
Уебсайт www.cpdp.bg

 

 

Подпис на лицето:………………………….