ИНФОРМАЦИЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО ПОВОД ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Как възнамеряваме да обработваме Вашите лични данни

Като дружество, занимаващо се с предоставяне на конкретни услуги, ние обработваме Вашите лични данни единствено доколкото ни е нужно, за да изпълним нашите задължения по договора ни с Вас.

Ние ще съхраняваме личните данни, които сте ни предоставили за целите на изпълнение на договора за предоставяне на услуги, по който Вие сте страна, когато извършвате резервация през нашия сайт, както и в по-дълъг срок, доколкото това се изисква от приложимите нормативни актове, регулиращи изискванията за водене на счетоводство и контрол на паричните потоци на дружеството.

Кои Ваши данни обработваме:

С оглед изпълнение на нашите задължения с Вас, ние ще обработваме следните Ваши категории лични данни:

(1) имена;

(2) електронна поща;

(3) телефон

Изброените категории лични данни са само такива, които Вие ни предоставяте в нашия сайт.

От нас може да се изисква да обработваме и съхраняваме лични данни на законови основания и за постигане на нормативно съответствие като например за предотвратяване, установяване или разследване на престъпление, предотвратяване на загуба, измама или друг вид финансови злоупотреби.

Кои са Вашите права:

Уведомяваме Ви, че като субект на лични данни ОРЗД (Общ Регламент за Защита на Личните Данни) Ви предоставя няколко допълнителни права спрямо предишната законова рамка. Сред тях са следните:

1. Имате право да поискате от нас достъп и коригиране или изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването относно субекта на данни, или право да възразите срещу обработването, ако смятате, че не се осъществява по законоустановения начин.

2. Вие имате право и на преносимост на данните – това означава, че имате право да поискате личните данни, които сте предоставили на нас и които се отнасят за Вас, да Ви бъдат предадени в широко използван машинно-четим формат, и че имате право да поискате нас да предадем тези лични данни на трети лица без ненужно забавяне.

3. Ако по което и да е време възникне спор между Вас и нас по въпроси, касаещи законосъобразността на дейностите по обработване на Вашите лични данни, имате право и да сезирате Комисията за защита на личните данни.

Ако имате някакви въпроси относно настоящата информация защитата на неприкосновеността на Вашите лични данни нас, или пък желаете да упражните което и да било от Вашите законови права за коригиране, ограничаване на обработването, достъп, преносимост и изтриване, така както са посочени в нашата Политика за защита на личните данни, може и да се свържете директно с нас на посочения имейл адрес.

Подробна информация можете да откриете и в нашата Политика за обработване на лични данни, както и в Политиката ни за „бисквитките“.